Nestborn

Over BON

Nestborn is dé neutrale stichting die tuinbouwbedrijven helpt met het verminderen van hun milieu-impact. De stichting telt inmiddels ruim 140 vaste leden. De leden nemen een aantal keer per jaar deel aan waardevolle events en on- en offline workshops. Hier doen zij inspiratie op om hun CO2 uitstoot te verminderen. Door samen te werken met stakeholders zoals ministeries,  NGO’s, retail en de tuinbouwondernemers verbindt en inspireert BON bedrijven om te verduurzamen middels het berekenen van de footprint. Meten is tenslotte weten. 

BON biedt een zeer waardevol netwerk van en voor bedrijven die werk willen maken van CO2-reductie. Meer dan 40 leden hebben hun footprint al berekend en boeken geweldige resultaten. Het verduurzamen van je bedrijf is niet alleen noodzakelijk, het biedt dus ook heel veel kansen! 

Ook werkt BON aan een uniforme, standaardmethodiek om de milieu-footprint te berekenen. Dit is er momenteel nog niet en is wel van groot belang voor een eerlijke vergelijking. BON is projectpartner in het Europese HortiFootprint project en helpt om dit te ontwikkelen.

Kernactiviteiten

  • Een betrokken netwerk van ondernemers, die samen met ons bouwen aan een duurzame en transparante tuinbouwsector.
  • On- en offline events om ondernemers te verbinden en van elkaar te laten leren en samen te optimaliseren.
  • Partner in het HortiFootprint project met als doel een Europese uniforme footprintberekening, zodat we eerlijk kunnen vergelijken.
  • Actieve betrokkenheid bij het creëren van nieuwe businessmodellen samen met ketenpartijen zoals retailers en telers. Met als doel consumenten bewustzijn te vergroten rondom het belang van duurzame producten.
  • Versterken van de sociale dialoog tussen consument en producent. Vraaggericht produceren op basis van gerichte consumenteninformatie.