Voor slachterijen en verwerkingsbedrijven

NestBorn,
KLAAR VOOR DE MARKT VAN DE TOEKOMST

Nauwe samenwerking met broederijen en vleeskippenhouders die het NestBorn-systeem implementeren, biedt enorme voordelen voor slachterijen en verwerkingsbedrijven. NestBorn kan de cyclusstart organiseren op ‘elke dag van de week, elk uur van de dag’. Naast financiële voordelen kan NestBorn geweldige kansen bieden voor marktdifferentiatie.

Voordelen voor slachterijen en verwerkingsbedrijven
24/7 plaatsing, beter afstemmen op de gewenste eindgewichten
Betere uniformiteit
Minder voetzoolletsels en mesthakken
Minder afkeur en beter slachtrendement
Gezondere kuikens met lagere antibioticagebruik
Toegevoegde waarde voor uw klant