Voor pluimveehouders

NestBorn,
veel meer dan alleen vroege voeding

Met NestBorn profiteert u van alle voordelen van uitkomen in de stal. Met als resultaat: robuuste kuikens, die in de stal zonder stress uit het ei komen en meteen toegang hebben tot voer, water en licht. Het gevolg: een beter rendement per kuiken en per m2.

Diervriendelijk Welfare Profit
Kuikens hebben direct toegang tot voer, water en licht
Geen handelingen en transport van de kuikens
Betere voetzoolscores door droger strooisel
Robuust en gezond
Minder uitval
Betere groei en voederconversie
Betere darmgezondheid
Lager antibioticagebruik
Eenvoudig
Geen investeringen in de vleeskuikenstal
Voor elke pluimveehouder toepasbaar
Uniek NestBorn Monitoring Platform

Praktijk resultaten

Body Weights beter eindgewicht
+ 50 tot 70 gram
Better feed betere voederconversie
2 tot 4 punten
Less Antibiotica minder antibiotica
Tot 50%
Reduced footpad Betere voetzoolscore
Tot 50%
Hatching Meer kwaliteitsvolle kuikens op dag 7
Tot 1%