Nestborn

Footprinting

Waarom is footprinting belangrijk?

Steeds meer consumenten en milieuorganisaties vragen naar bewijs omtrent duurzame productieprocessen. Steeds meer retailers willen zeker zijn dat hun producten voldoen aan de wensen van de consument. Footprinting zorgt voor de ultieme transparantie. Telers en toeleveranciers maken hiermee de milieu-impact inzichtelijk én kunnen verbeteringen laten zien.  

Naast transparantie kan er onderbouwd worden gecommuniceerd over duurzaamheid, bijvoorbeeld over de lage impact van een product of de verbeteringen van een productielocatie. Deze communicatie is zowel B2B als B2C interessant. Een duurzaam product kan een goed argument zijn richting zakelijke klanten. Consumenten hechten ook steeds meer waarde aan een duurzaam product. Uit onderzoek blijkt dat de afzet van duurzame producten de afgelopen jaren met circa 10% is toegenomen.

Hoe ga ik aan de slag?

Efficiënt verduurzamen begint met meten: hoe duurzaam is het bedrijf? Door te meten wordt inzicht verkregen in waar het snelst, goedkoopst en gemakkelijkst kan worden verduurzaamd.

Het kan zo simpel zijn als overschakelen op duurzame energie of het ene bestrijdingsmiddel te vervangen door het andere. Dit weten we door eerst te meten!

Footprinting is de tool om het productieproces en daarmee de bedrijfsvoering milieu vriendelijker te maken. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Uniforme footprintberekening

Hortifootprint project
In de tuinbouwsector is nog geen standaardmethodiek voor footprintberekeningen. Er zijn wel al rekentools die zijn gebaseerd op verouderde of niet-gestandaardiseerde methodieken en die kunnen daarom niet gebenchmarkt worden. Er is dus vraag naar een methodiek die breed wordt gedragen en waarmee op een eenduidige manier over de milieu-footprint van een tuinbouwproduct wordt gecommuniceerd.

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal organisaties met de Europese Commissie ervaring opgedaan met het ontwikkelen van Europese milieu-footprint standaarden voor specifieke producten in 24 productcategorieën, zoals bijvoorbeeld verf, wasmiddelen, leer, zuivel, pasta, en bier. Deze ervaringen hebben ook algemene richtlijnen opgeleverd voor het opstellen van een productcategorie-specifieke methodiek.

Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en Wageningen Economic Research hebben daarom een project geïnitieerd met cofinanciering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waarbij vooraanstaande partijen in en rondom het specifieke vakgebied betrokken zijn en zo veel mogelijk wordt aangesloten op de Europese ontwikkelingen.

Doel van het project
Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een uniforme, ketengeaccepteerde standaard voor milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten. Hierbij streven we naar internationale acceptatie van de methodiek. Er zal worden gericht op meerdere belangrijke milieu-thema’s, zoals klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste, en landgebruik. Deze afstemming in de sector is nodig om de vraag binnen de sector en van overheid en retailers consistent en volledig te kunnen beantwoorden.

Op 31 maart 2020 worden de Hortifootprint category rules gepresenteerd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het verdiepen van deze footprint (o.a. wordt daar de database in opgenomen voor de aanlevering van data) op Europees niveau zodat de footprint Europees gedragen/vastgelegd is.

Dit betekent dat de huidige partijen die footprintberekeningen uitvoeren zich vanaf 31 maart 2020 kunnen conformeren aan de Hortifootprint category rules. Hiermee wordt het voor kwekers makkelijker om een onderling vergelijk te maken waar men staat qua milieueffect.

Huidige rekentools
Wil je graag de footprint van je bedrijf/producten laten berekenen? Dan kun je hiervoor onder andere terecht bij:

  • Ecochain (www.ecochain.com)
  • GreenHouseMarketeers (www.greenhousemarketeers.com).

Ecochain geeft je de mogelijkheid zelf de berekening uit te voeren. Bij GreenHouseMarketeers lever je data aan en wordt de footprint voor je berekend (deze opties is ook bij Ecochain mogelijk).

BON heeft met beide leveranciers prijsafspraken voor haar leden.
Ook organiseren wij in samenwerking bijeenkomsten om diverse kwekers met elkaar te vergelijken, zodoende van elkaar te leren en zo tot verbeteringen te komen.